Primavera

The vintage clock m’han demanat un assessorament escènic pel seu concert de presentació. Ha estat un honor col·laborar amb aquest grupàs especialitzat en portar músiques i tècniques vocals d’altres temps al nostre. #closeharmony #swing #pop #andrewsisters #thechordettes